ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า ของ ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ชื่ออาจารย์ : ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2563,14:19  อ่าน 343 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า ของ ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ชื่ออาจารย์ : ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2563,14:19  อ่าน 322 ครั้ง
รายละเอียด..