ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:35  อ่าน 245 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม ระดับภาค หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:35  อ่าน 216 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:34  อ่าน 212 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:34  อ่าน 274 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวอาทิตติยา คำแก้ว ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาทิตติยา คำแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:34  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวอาทิตติยา คำแก้ว ระดับภาค หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาทิตติยา คำแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:33  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวอาทิตติยา คำแก้ว ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาทิตติยา คำแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:33  อ่าน 286 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวอาทิตติยา คำแก้ว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาทิตติยา คำแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:33  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานระดับชาติ หรือเทียบเท่า ของ ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ชื่ออาจารย์ : ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2563,14:20  อ่าน 434 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานระดับภาค หรือเทียบเท่า ของ ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ชื่ออาจารย์ : ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2563,14:19  อ่าน 319 ครั้ง
รายละเอียด..