ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์ ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:39  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:39  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวจุรารัตน์ คำแหง ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุรารัตน์ คำแหง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:39  อ่าน 228 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวจุรารัตน์ คำแหง ระดับภาค หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุรารัตน์ คำแหง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:39  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวจุรารัตน์ คำแหง ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุรารัตน์ คำแหง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:38  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวจุรารัตน์ คำแหง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุรารัตน์ คำแหง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:38  อ่าน 209 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางอัจจิมา รักษาสัตย์ ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางอัจจิมา รักษาสัตย์
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:36  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางอัจจิมา รักษาสัตย์ ระดับภาค หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางอัจจิมา รักษาสัตย์
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:36  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางอัจจิมา รักษาสัตย์ ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางอัจจิมา รักษาสัตย์
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:36  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางอัจจิมา รักษาสัตย์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางอัจจิมา รักษาสัตย์
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:36  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..