ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ : 0872775357
อีเมล์ : kannika.5357@gmail.com
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:40  อ่าน 244 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์ ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
รายละเอียดผลงาน
1.รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ด้านวิชาการ
2.รางวัลครูดีแห่งแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
3.รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 2562
4.รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 2563
5.ผลงานวิจัยการพัฒนาบทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Class Start วิชาวิทยาการคำนวณ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังเต่า จาก ผลงานระดับชาติ (สคบศ.วิชาการ) 
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
6.ผลงานวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่อง การใช้อัลกอริทึมในการแก้ไขปัญหาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังเต่า
ผลงานระดับชาติ จากทั้งหมด 51 เรื่อง เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ "2nd  NIDTEP's Academic 2021" (สคบศ.วิชาการ)  ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:40   อ่าน 244 ครั้ง