โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ (เข้าร่วมประกวดระดับภาคใต้)
ชื่ออาจารย์ : นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,12:43  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,12:41  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้ฝึกสอนละส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม”ดีเด่น” ระดับชาติ ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางอารมณ์ แก้วเซ่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,12:37  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : BEST PRACTIECS
ชื่ออาจารย์ : ผอ.ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,10:29  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร้อยครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบดีเด่นจังหวัดนครศรึีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพวงรัชต์ เพชรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2562,11:11  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพวงรัชต์ เพชรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2562,11:09  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพวงรัชต์ เพชรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2562,11:08  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพวงรัชต์ เพชรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2562,11:06  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพวงรัชต์ เพชรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2562,11:05  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : MOE AWARDS ระดับดี ประเภทบุคคล สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพวงรัชต์ เพชรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2562,11:02  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..