ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานของนายพรนิวัฒน์ สังขโชติ ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นายพรนิวัฒน์ สังขโชติ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:45  อ่าน 291 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนายพรนิวัฒน์ สังขโชติ ระดับภาค หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นายพรนิวัฒน์ สังขโชติ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:45  อ่าน 268 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนายพรนิวัฒน์ สังขโชติ ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นายพรนิวัฒน์ สังขโชติ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:44  อ่าน 276 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนายพรนิวัฒน์ สังขโชติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นายพรนิวัฒน์ สังขโชติ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:42  อ่าน 307 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวปิยนุช รัตนพงษ์ ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:41  อ่าน 272 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวปิยนุช รัตนพงษ์ ระดับภาค หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:40  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวปิยนุช รัตนพงษ์ ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:40  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวปิยนุช รัตนพงษ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:40  อ่าน 262 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์ ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:40  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานของนางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์ ระดับภาค หรือเทียบเท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:40  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..