โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานระดับชาติ หรือเทียบเท่า ของนักเรียน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:51   อ่าน 140 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานระดับภาค หรือเทียบเท่า ของนักเรียน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:51   อ่าน 150 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า ของนักเรียน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:50   อ่าน 128 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า ของนักเรียน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2564,15:50   อ่าน 134 ครั้ง