คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภชัย ขำทอง (จีโน่)
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6