โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวสลิลทิพย์ จันทบุรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0899722586
อีเมล์ : kadsalin1123@gmail.com