ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอาทิตติยา คำแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0648067818
อีเมล์ : puiartidtiya@hotmail.com

นายพรนิวัฒน์ สังขโชติ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0970611887
อีเมล์ : pum503@gmail.com