โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพนิดา รัตนภรณ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0878826552
อีเมล์ : panida.tuck2555@gmail.com