โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายสาธิต ด้วงนุ้ย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 080 - 7145296
อีเมล์ : Sathitphat@gmail.com