โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจุรารัตน์ คำแหง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายยศนนท์ อักษรนำ
ครูอัตราจ้าง