ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0635901633
อีเมล์ : SIRIPAK.YOK@GMAIL.COM

นางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0872775357
อีเมล์ : kannika.5357@gmail.com