โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0635901633
อีเมล์ : SIRIPAK.YOK@GMAIL.COM