โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2