บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางอัจจิมา รักษาสัตย์
ครูธุรการ
เบอร์โทร : 0872813752
อีเมล์ : achima.piandee@gmail.com

นายพรนิวัฒน์ สังขโชติ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0970611887
อีเมล์ : pum503@gmail.com

นางสาวญานิกา สุวรรณรัตน์
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0646471200
อีเมล์ : nangjii72@gmail.com