โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
บุคลากรสำนักงานบริหาร

นางอัจจิมา รักษาสัตย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0872813752
อีเมล์ : achima.piandee@gmail.com

นายยศนนท์ อักษรนำ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 088380295

นายนรินทร์ เพ็งกลางเดือน
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0822877439
อีเมล์ : Narin260837@gmail.com