โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
บุคลากรสำนักงานบริหาร

นางอัจจิมา รักษาสัตย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายยศนนท์ อักษรนำ
ครูอัตราจ้าง

นายพรนิวัฒน์ สังขโชติ
ครูอัตราจ้าง

นายนรินทร์ เพ็งกลางเดือน
ครูอัตราจ้าง