โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุรารัตน์ คำแหง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0937205866
อีเมล์ : jurarat0118@gmail.com
ที่อยู่ :
125/3 ม.6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
2563 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ สาขาวิชาชีพครู
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2560-2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา ครูอัตราจ้าง
1ธันวาคม พ.ศ.2562-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังเต่า ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานของนางสาวจุรารัตน์ คำแหง ระดับชาติ หรือเทียบเท่า
2 ผลงานของนางสาวจุรารัตน์ คำแหง ระดับภาค หรือเทียบเท่า
3 ผลงานของนางสาวจุรารัตน์ คำแหง ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า
4 ผลงานของนางสาวจุรารัตน์ คำแหง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือเทียบเท่า