โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 629181345 (สถาบันคุรุพัฒนา)
โรงเรียนบ้านวังเต่า

รหัสหน่วยพัฒนา 1080210323000

 

รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูมืออาชีพ (คลิกที่นี่)

ฝึกอบรมรูปแบบห้องเรียน (Classroom training methods)

จำนวน 2 วัน รวม 15 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย จำนวน 1,950 บาท


 
>> ลงทะเบียน รอบการพัฒนาที่ 8/2563 <<
-- ปิดรับสมัครแล้ว --
ฝึกอบรมวันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ฝึกอบรม : โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่


>> ลงทะเบียน รอบการพัฒนาที่ 9/2563 <<
-- ปิดรับสมัครแล้ว --
ฝึกอบรมวันที่ 17-18 ตุลาคม พ.ศ. 2563
สถานที่ฝึกอบรม : หอประชุมปักษาสวรรค์ โรงเรียนบ้านวังเต่า
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช>> ลงทะเบียน รอบการพัฒนาที่ 10/2563 <<
-- ปิดรับสมัครแล้ว --
ฝึกอบรมวันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2563
สถานที่ฝึกอบรม : โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต

>> ลงทะเบียน รอบการพัฒนาที่ 11/2563 <<
-- ปิดรับสมัครแล้ว --
ฝึกอบรมวันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สถานที่ฝึกอบรม : โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง


>> ลงทะเบียน รอบการพัฒนาที่ 12/2563 <<
ต้องการสมัคร กรุณาแอดไลน์ ไอดี Dr.Kajornsak
ฝึกอบรมวันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สถานที่ฝึกอบรม : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 11255 ครั้ง