โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 629181345 (สถาบันคุรุพัฒนา)
โรงเรียนบ้านวังเต่า

รหัสหน่วยพัฒนา 1080210323000

 

รายละเอียด หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูมืออาชีพ (คลิกที่นี่)

ฝึกอบรมรูปแบบห้องเรียน (Classroom training methods)

จำนวน 2 วัน รวม 15 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย จำนวน 1,200 บาท

 

>> ลงทะเบียน รอบการพัฒนาที่ 1/2563 << 
-- ปิดรับสมัครแล้ว --

>> ลงทะเบียน รอบการพัฒนาที่ 2/2563 << 
-- ปิดรับสมัครแล้ว --

>> ลงทะเบียน รอบการพัฒนาที่ 3/2563 << 
-- ปิดรับสมัครแล้ว --

>> ลงทะเบียน รอบการพัฒนาที่ 4/2563 << 
-- ปิดรับสมัครแล้ว -->> ลงทะเบียน รอบการพัฒนาที่ 5/2563 <<
-- ปิดรับสมัครแล้ว --
ฝึกอบรมวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สถานที่ฝึกอบรม : หอประชุมปักษาสวรรค์ โรงเรียนบ้านวังเต่า
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช>> ลงทะเบียน รอบการพัฒนาที่ 6/2563 <<
-- ปิดรับสมัครแล้ว --
ฝึกอบรมวันที่ 28-29 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สถานที่ฝึกอบรม : จังหวัดกระบี่


>> ลงทะเบียน รอบการพัฒนาที่ 7/2563 <<
คลิกเพื่อสมัคร
-- เปิดรับสมัคร วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 --
ฝึกอบรมวันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ฝึกอบรม : หอประชุมปักษาสวรรค์ โรงเรียนบ้านวังเต่า
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


>> ลงทะเบียน รอบการพัฒนาที่ 8/2563 <<
Coming soon !

>> ลงทะเบียน รอบการพัฒนาที่ 9/2563 <<
Coming soon !

>> ลงทะเบียน รอบการพัฒนาที่ 10/2563 <<
Coming soon !

 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 9653 ครั้ง