โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 629181345
โรงเรียนบ้านวังเต่า

รหัสหน่วยพัฒนา 1080210323000

 

รายละเอียด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูมืออาชีพ (คลิกที่นี่)

ฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ (Online training methods)

จำนวน 4 ครั้ง รวม 15 ชั่วโมง

ชำระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย จำนวน 515 บาท
ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง
ชื่อบัญชี “กองทุนบริหารโรงเรียนบ้านวังเต่า” 
 

>> ลงทะเบียน รุ่นที่ 2/2563 << 
--เต็มแล้ว -- ครบจำนวนที่รับสมัคร 150 คน


>> ลงทะเบียน รุ่นที่ 3/2563 <<
Coming soon !

>> ลงทะเบียน รุ่นที่ 4/2563 <<
Coming soon !

>> ลงทะเบียน รุ่นที่ 5/2563 <<
Coming soon !

 
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 8434 ครั้ง