โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 629181345
รายละเอียด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูมืออาชีพ (คลิกที่นี่)

แบบฟอร์มรับรองคุณสมบัติข้าราชการครู (คลิกที่นี่)


ฝึกอบรมรูปแบบห้องเรียน (Classroom training methods)

จำนวน 7 ครั้ง รวม 22 ชั่วโมง

ชำระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย จำนวน 500 บาท
ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง
เลขที่ 815-0-74723-0
ชื่อบัญชี “กองทุนบริหารโรงเรียนบ้านวังเต่า” 
 

>> ลงทะเบียน รุ่นที่ 1 << (เต็มแล้ว)
สำหรับข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ไม่มีวิทยฐานะ)

>> ลงทะเบียน รุ่นที่ 2 << (เต็มแล้ว)
สำหรับข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 (ไม่มีวิทยฐานะ)

>> ลงทะเบียน รุ่นที่ 3 << (เต็มแล้ว)
สำหรับข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 (วิทยฐานะครูชำนาญการ)

 
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2562,00:00   อ่าน 1769 ครั้ง