โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านวังเต่า ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 66) 01 ก.ย. 64
ผลการคัดเลือกครูเข้าร่วมโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (อ่าน 119) 08 ก.ค. 64
สารวังเต่า ฉบับเดือน มิ.ย. 2564 (อ่าน 82) 01 ก.ค. 64
รับสมัครเข้าร่วมโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี 2564 (อ่าน 316) 25 พ.ค. 64
ช่องทางติดต่อ ผู้ปกครองนักเรียนวังเต่า (อ่าน 144) 20 พ.ค. 64
สารวังเต่า ฉบับเดือน พ.ค. 2564 (อ่าน 135) 01 พ.ค. 64
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 629181345 (สถาบันคุรุพัฒนา) (อ่าน 12077) 20 เม.ย. 64
ชุดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รูปแบบใหม่ (อ่าน 330) 01 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านวังเต่า เรื่อง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 71) 11 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านวังเต่า เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ COVID-19 (อ่าน 70) 22 มี.ค. 63
+++ เผยแพร่งานวิจัย +++ การประเมินโครงการเส้นทางสร้างคนดีของโรงเรียนบ้านวังเต่า (อ่าน 33) 26 พ.ย. 62
+++ เผยแพร่งานวิจัย +++ การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (อ่าน 18) 26 พ.ย. 62
กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม (อ่าน 35) 03 พ.ย. 62
กิจกรรมประจำเดือนกันยายน (อ่าน 40) 14 ต.ค. 62
กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 49) 30 ส.ค. 62
กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม (อ่าน 44) 01 ส.ค. 62
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม (อ่าน 34) 28 มิ.ย. 62
กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน (อ่าน 55) 28 มิ.ย. 62