โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจำเดือนกันยายน (อ่าน 5) 14 ต.ค. 62
กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 15) 30 ส.ค. 62
กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม (อ่าน 23) 01 ส.ค. 62
ใบสมัครและประกาศส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2562 (อ่าน 18) 03 ก.ค. 62
โรงเรียนบ้านวังเต่า ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อตกลงจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (อ่าน 149) 01 ก.ค. 62
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม (อ่าน 18) 28 มิ.ย. 62
กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน (อ่าน 32) 28 มิ.ย. 62