โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม (อ่าน 10) 01 ส.ค. 62
ใบสมัครและประกาศส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2562 (อ่าน 11) 03 ก.ค. 62
โรงเรียนบ้านวังเต่า ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อตกลงจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (อ่าน 82) 01 ก.ค. 62
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม (อ่าน 7) 28 มิ.ย. 62
กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน (อ่าน 18) 28 มิ.ย. 62