โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
คณะผู้บริหาร

ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0896511691
อีเมล์ : KrooJAMES@gmail.com

- ว่าง -
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา