โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านวังเต่า ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.16 KB 1017
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 900
คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
คู่มือความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าในสถานที่ก่อสร้าง 1230
คู่มือแนวทางการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 1207
คู่มือการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 1286
คู่มือโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสภานศึกษา 1088
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 1255
คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 1073
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 925
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2563
รายงานผลโรงเรียนสะอาด สวยงาม ปี 2563 898
คำสั่งสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านวังเต่า ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.89 KB 878