ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านวังเต่า ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.16 KB 146513
>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 146396
คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
>คู่มือความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าในสถานที่ก่อสร้าง 146720
คู่มือแนวทางการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 146699
คู่มือการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 146774
>คู่มือโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสภานศึกษา 146577
>คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 146745
คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 146562
>คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 146416
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2563
>รายงานผลโรงเรียนสะอาด สวยงาม ปี 2563 146391
คำสั่งสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านวังเต่า ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.89 KB 146370