โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
คำขวัญ
คำขวัญ
คำขวัญโรงเรียน

มีความรู้ ดูสะอาด มารยาทดี มีคุณธรรม