โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

<< คลิก >>