โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเพชรเสมา
อาคารนิมมานรดี
หอประชุมปักษาสวรรค์
เรือนเก็บของ
ครัววังเต่า
บ่อขยะ
ลานจอดรถ
สวนเกษตรวังเต่า
โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
โรงเรือนเพาะเห็ด
บ่อปลาดุก
สนามเด็กเล่น
ศาลารวมพล
หอถังประปา
ห้องน้ำนักเรียน
ห้องน้ำแท็งก์
แท็งก์เก็บเครื่องมือ
ถนนคอนกรีต
ป้ายโรงเรียน
รั้วโรงเรียน
สวนยางพารา