ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเพชรเสมา
อาคารนิมมานรดี
หอประชุมปักษาสวรรค์
เรือนเก็บของ
ครัววังเต่า
ลานจอดรถ
สวนเกษตรวังเต่า
โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
โรงเรือนเพาะเห็ด
บ่อปลาดุก
สนามเด็กเล่น
ศาลารวมพล
หอถังประปา
ห้องน้ำนักเรียน
ห้องน้ำแท็งก์
แท็งก์เก็บเครื่องมือ
ถนนคอนกรีต
ป้ายโรงเรียน
รั้วโรงเรียน
สวนยางพารา