เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชโรงเรียนบ้านวังเต่า
 
 คำร้อง/ทำนอง : ผอ.ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
 
แหล่งศึกษานามระบือชื่อวังเต่า
ผองพวกเราภูมิใจในสถาน
เกียรติยศเกริกก้องยั่งยืนนาน
งามตระการน่าชมสมศักดิ์ศรี
 
ผืนธงฟ้าหราหรูดูสูงส่ง
เราดำรงคงความรู้คู่ความดี
การเล่าเรียนพากเพียรทุกชีวี
สามัคคีด้านกีฬากล้าประจัญ
 
เป็นหนึ่งในนครศรีธรรมราช
เราสามารถกว่าใครใจมุ่งมั่น
มีวินัยน้ำใจงดงามครัน
ช่วยสร้างสรรค์ชาติไทยให้ไพบูลย์
 
เราภูมิใจในสถานบ้านวังเต่า
ขอพวกเรารักกันไว้ไม่สิ้นสูญ
เลือดสีฟ้าเลิศล้ำเจิดจำรูญ
ขอเทิดทูนให้สวัสดิ์วัฒนา


 
 
ติดตามรับชม ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=eXtlRC9Jhhk
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.44 MB