โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ม.ค. 64 ถึง 29 ม.ค. 64 เตรียมการรองรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับกลุ่มจังหวัด
06 ม.ค. 64 ถึง 20 ม.ค. 64 ปิดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ (COVID-19)
01 ม.ค. 64 ถึง 03 ม.ค. 64 ปิดเรียนเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2564