โรงเรียนบ้านวังเต่า
หมู่ที่ 3 ถนนคลองหอม-เขาโร   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทรศัพท์ 075804170
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 พ.ย. 62 วันสถาปนาโรงเรียนบ้านวังเต่า
28 ต.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
ชุดนักเรียน