ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 พ.ค. 65 ถึง 06 พ.ค. 65 นักเรียนชั้น ป.1-6 เข้าค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์
04 พ.ค. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
02 พ.ค. 65 ถึง 03 พ.ค. 65 นักเรียนชั้น ป.1-6 เรียนปรับพื้นฐานความรู้
วันที่ 2 แต่งเครื่องแบบนักเรียน วันที่ 3 แต่งชุดพละ กลุ่มงานบริหารวิชาการ