รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วนิดา ชอบทำกิจ (ตุ๊กติ๊ก)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น :
อีเมล์ : Vanida2919@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ซี.พี่.ฟู๊ดสโตร์
ตำแหน่ง : PC ข้าวตราฉัตร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ห้างไทยสมบูรณ์ซุปเปอร์

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 มิ.ย. 2562,22:06 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.93.65


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล