รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เขมิกา นวลจันทร์ (แตง)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 2551
อีเมล์ : Khemmikanuanjan@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มามาเทดดิ้ง จำกัด
ตำแหน่ง : QA
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ปทุมธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 มิ.ย. 2562,19:16 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.157.167


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล