รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พลอยลภัสตร์ พุทธา (ปลา)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : 34
อีเมล์ : vv0806228784@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สถาบันการเงินบ้านวังไทร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: เลขที่2 ม.11 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 มิ.ย. 2562,13:07 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.221.132


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล